Global Strategic Challange 2012

O Global Strategic Challanges

 

 

Konferencja Global Strategic Challenges 2012 odbyła się 16 listopada 2012 r. na Wydziale Zarządzania UW. Została onazorganizowana przez Program Warsaw-Illinois Executive MBA, we współpracy z absolwentami i Stowarzyszeniem Absolwentów „Nowy Świat”, pod merytorycznym patronatem prof. dr hab. Krzysztofa Obłoja, Przewodniczącego WIEMBA Advisory Board.

 

Konferencję otworzył dr Tomasz Ludwicki, Dyrektor Programu WIEMBA, który powitał uczestników oraz omówił najważniejsze dokonaniach Międzynarodowego Centrum Zarządzania UW w bieżącym roku – uzyskanych bardzo dobrych  wynikach rekrutacji oraz przeprowadzonego remontu siedziby przy ul. Nowy Świat 4, która odpowiada obecnie najwyższym standardom infrastruktury niezbędnej do kształcenia wyższej kadry menedżerskiej. Dr Ludwicki podkreślił także, iż pięć z największych firm w Polsce jest zarządzanych przez absolwentów WIEMBA. Jednocześnie przeprosił za nieobecność na konferencji Prof. Obłoja z powodów zdrowotnych. Profesor Obłój uczestniczył w obradach na odległość, ze swojego domu, dzięki prowadzonej transmisji na żywo on line.

Następnie dr Ludwicki oddał głos prof. Janowi Turynie, Dziekanowi Wydziału Zarządzania UW, który powitał wszystkich zebranych i przedstawił krótko Wydział Zarządzania – jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Tom Ritchey, prezes i twórca SweMorph, firmy doradczej specjalizującej się w zastosowaniu metody analizy morfologicznej do rozwiązywania skomplikowanych problemów decyzyjnych rozpoczął część merytoryczną konferencji. Punktem wyjścia każdej analizy morfologicznej jest  natłok ilości problemów, z którymi mierzy się organizacja. Analiza morfologiczna pozwala ułożyć je w uporządkowaną strukturę, dzięki czemu możliwe jest wybranie różnego rodzaju rozwiązań, umożliwiających przygotowanie potencjalnych scenariuszy rozwiązań. Jest ona metodą niekwantyfikowaną i może mieć zastosowanie do rozwiązywania różnego rodzaju problemów - od etycznych, poprzez medyczne, po strategiczne. Cały proces analizy zajmuje zwykle kilka dni i jest prowadzony przez zespół 5 – 8 osób reprezentujących organizację oraz facylitatora narzędzia analizy morfologicznej, który wprowadza zgłaszane przez zespół roboczy problemy do dedykowanego programu komputerowego.  Przy pomocy tej metody, można dyskutować nad różnego rodzaju rozwiązaniami i, tym samym, jest ona doskonałym narzędziem do prowadzenia dialogu.

W drugiej części spotkania dr Michał Zdziarski przedstawił wyniki projektu badawczego „Perspektywa Prezesów”, zrealizowanego wśród prezesów zarządów największych przedsiębiorstw w kraju, wg „Listy 500 Rzeczpospolitej”, a przeprowadzonego przez zespół Międzynarodowego Centrum Zarządzani UW. Celem badania było wskazanie perspektywy prezesów na kluczowe uwarunkowania i strategie, od których zależy wzrost firm o fundamentalnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Następnie dr Tomasz Ludwicki przedstawił podsumowanie projektów doradczych opracowanych przez tegorocznych absolwentów WIEMBA. Przygotowano sześć projektów,  w tym pięć dla spółek giełdowych, i wszystkie zostały wdrożone. Większość z nich była poświęcona szansom rozwoju na rynkach lokalnych i zagranicznych, a jeden pokazał, iż rynek zachodnio-europejski dla pewnych branż jest nadal bardziej atrakcyjny niż rynki wschodnie. Kolejny projekt, przygotowany dla banku notowanego na WGPW, zakładał 200 mln zł przychodu w ciągu trzech lat, zaś inny, także opracowany dla instytucji finansowej,  rekomenduje nie wchodzenie na rynki zagraniczne w ogóle. Ostatni z omawianych projektów doradczych zastosował zaprezentowaną przez dr Ritcheya metodę analizy morfologicznej, dzięki której z 13 tysięcy możliwych konfiguracji rozwiązań badanego problemu, uzyskano ostatecznie dwa potencjalne rozwiązania, dla których przygotowano odpowiednie scenariusze.

Podsumowaniem Konferencji stała się dyskusja panelowa na temat innowacji strategicznych moderowana przez Pawła Rabieja, Partnera Zarządzającego i Wydawcy magazynu „Think Tank”, w której uczestniczyli: Patryk Mikucki, Dyrektor Centrum Operacyjnego Badań Klinicznych, AstraZeneca Pharma Poland oraz dr Michał Zdziarski w Wydziału Zarządzania UW.

Dyskutujący zgodzili się, iż pojęcie innowacyjności w naturalny sposób zdewaluowało się. Nieustanie mamy do czynienia z czymś nowym, a za chwilę  - już standardem. Być może niewłaściwie rozumiemy dziś innowacyjność, najczęściej łączoną ze wzrostem. Tymczasem, może ona także oznaczać zastosowanie innych rozwiązań – wyjście z rynku, dostarczanie lepszych produktów, zastosowanie znanych rozwiązać, ale w nowy sposób. Innowacjom musi także towarzyszyć ich egzekucja – bez niej nawet najbardziej wartościowe pomysły nigdy nie ujrzą światła dziennego.  Wydaje się, że firmy potrafią wdrażać nowe pomysły, ale prawdziwych innowatorów jest niewielu.

Pełen zapis konferencji jest dostępny na stronie: WIEMBA_GSC2012_Re-transmisja, a prezentacje poszczególnych prelegentów w zakładce „Materiały” (po zalogowaniu).

 

Strefa zamknięta
e-mail:
hasło:
 
Ważne terminy:
2012-11-14
Zamknięcie rejestracji na konferencję Global Strategic Challenges


2012-11-16
Konferencja Global Strategic Challenges


Międzynarodowe Centrum Zarządzania
Wydział Zarządzania,
Uniwersytet Warszawski
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
tel.: 22 625 31 26
fax.: 22 625 31 80
e-mail: mba@uw.edu.pl
Global Strategic Challange 2012
(c) 2012 Międzynarodowe Centrum Zarządzania UW | powered by eKONGRES
Global Strategic Challange 2012
eKONGRES